หมวดหมู่: มือ

บล็อกล่าสุดโพสต์

สุขอนามัยของมือ: นี่เป็นสิ่งสำคัญที่ควรทราบเมื่อล้างมือ!

สุขอนามัยของมือ: นี่เป็นสิ่งสำคัญที่ควรทราบเมื่อล้างมือ!

WHO เปิดตัว International Hand Hygiene Day ในปี 2009 ปีนี้นับเป็นครั้งที่แปดที่ International Hygiene Day กำลังเกิดขึ้น วันรณรงค์ที่ริเริ่มโดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ในปี 2009 มีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดความสนใจทุกปีเพื่อความสำคัญของการล้างมือ นี่เป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันการติดเชื้อที่สำคัญที่สุดและสามารถลดความเสี่ยงของโรคต่างๆเช่นโรคท้องร่วงหรือไข้หวัดใหญ่